Όνομα:

E-mail:

Τηλέφωνο:

Ημέρες προτίμησης:

Σχολίο / Ερώτηση:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Contrast sensitivity outcomes in the ABC Trial: a randomized trial of bevacizumab for neovascular age-related macular degeneration. - 

01 Μαΐου 2013

Spontaneous traumatic macular hole closure in a 50-year-old woman: a case report. - 

29 Ιουλίου 2012

Unilateral vitelliform maculopathy: a comprehensive phenotype study with molecular screening of BEST1 and PRPH2. - 

15 Δεκεμβρίου 2011