Όνομα:

E-mail:

Τηλέφωνο:

Ημέρες προτίμησης:

Σχολίο / Ερώτηση:

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Στραβισμός – Αμβλυωπία


Αμβλυωπία ονομάζεται το τεμπέλικο μάτι. Αυτό σημαίνει ότι ένας οφθαλμός παρότι δεν έχει παθολογικό πρόβλημα βλέπει αρκετά χαμηλότερα από το φυσιολογικό. Αυτό οφείλεται στο εξής: όταν σε μικρή ηλικία ο ένας οφθαλμός παρουσιάζει διαθλαστική διαφορά (μυωπία ή υπερμετρωπία) από τον άλλον ή όταν υπάρχει στραβισμός, το αποτέλεσμα είναι η εικόνα από τον έναν οφθαλμό στον εγκέφαλο να φτάνει θολή. Αν αυτό συνεχίζεται για καιρό χωρίς να διορθωθεί ο υπολειπόμενος οφθαλμός τότε ο εγκέφαλος ενεργοποιεί ένα μηχανισμό απώθησης, παύει να δέχεται την εικόνα που είναι θολή με αποτέλεσμα ο οφθαλμός αυτός να μην μπορεί πια να δει καλά. Αν αυτό το φαινόμενο εγκατασταθεί συνήθως μετά την ηλικία των επτά ετών τότε δεν μπορεί ο αμβλυωπικός οφθαλμός να βελτιωθεί. Είναι λοιπόν απαραίτητο τα παιδιά να ελέγχονται από οφθαλμίατρο σε μικρή ηλικία. Αν διαπιστωθεί μεγάλη διαθλαστική διαφορά θα πρέπει αυτή να διορθώνεται με γυαλιά. Αν διαπιστωθεί στραβισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αν ο ένας ο οφθαλμός υπολείπεται της όρασης του άλλου προτού εγκατασταθεί η αμβλυωπία θα πρέπει να γίνονται ασκήσεις καλύψεως για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε μέρα του υγιούς οφθαλμού ώστε να αναλάβει ο έτερος. Θεραπεία για την αμβλυωπία στον ενήλικα δεν υπάρχει. Ωστόσο, έχουν δει το φως της δημοσιότητας έρευνες πρόσφατα όπου καλύπτοντας τον υγιή οφθαλμό η χρήση συγκεκριμένων video games για περίπου μια ώρα την ημέρα οξύνει την όραση του αμβλυωπικού.

Στραβισμός σημαίνει η παρέκκλιση ενός ή εναλλασσόμενα και των δυο οφθαλμών είτε προς τη μύτη (συγκλίνων στραβισμός) είτε προς τον κρόταφο (αποκλίνων στραβισμός). Ο στραβισμός μπορεί να είναι έκδηλος και σταθερός, μεταβλητός ή μικροστραβισμός ο οποίος είναι δυσδιάκριτος και εντοπίζεται από τον οφθαλμίατρο με το τεστ κάλυψης αποκάλυψης. Σε μικρή ηλικία ένα από τα σημεία του στραβισμού είναι ότι το παιδί στον ήλιο κλείνει πάντα ένα συγκεκριμένο μάτι. Τα παιδιά θα πρέπει να εξετάζονται νωρίς από οφθαλμίατρο τουλάχιστον μια φορά πριν το δεύτερο έτος της ζωής τους. Αν υπάρχει στραβισμός θα πρέπει να διορθώνεται νωρίς για να μην αναπτυχθεί αμβλυωπία (τεμπέλικο μάτι). Η διόρθωση περιλαμβάνει χρήση γυαλιών (διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών, πρίσματα), ασκήσεων κάλυψης του υγιούς οφθαλμού για συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα και αν αυτά δεν είναι αρκετά μπορεί να προταθεί από τον οφθαλμίατρο χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση συνίσταται στην μεταφορά οφθαλμοκινητικών μυών από την αρχική τους θέση ή στην βράχυνση αυτών αναλόγως του τύπου του στραβισμού. Σε κάθε περίπτωση η συντηρητική η χειρουργική θεραπεία του στραβισμού πρέπει να γίνεται έγκαιρα για την αποφυγή μόνιμης απώλειας τη όρασης. Σε ενήλικες με έντονο στραβισμό η χειρουργική παρέμβαση προτείνεται για αισθητικούς λόγους καθώς δεν έχει αποτέλεσμα στην οπτική οξύτητα.