Όνομα:

E-mail:

Τηλέφωνο:

Ημέρες προτίμησης:

Σχολίο / Ερώτηση:

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας


Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια από τις κύριες αιτίες τύφλωσης στον ανεπτυγμένο κόσμο. Η κυριότερη αιτία είναι το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας. Ο διαβήτης χαλάει τα μικρά αγγεία του αμφιβληστροειδούς με αποτέλεσμα αυτά να διαρρέουν και να προκαλείται οίδημα δηλαδή πρήξιμο στην ωχρά κηλίδα και έτσι να μειώνεται η κεντρική όραση του ασθενούς.  Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης είναι ο σωστός μεταβολικός έλεγχος του σακχάρου, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και των τιμών της χοληστερίνης. Σε περίπτωση που έχει εγκατασταθεί διαβητικό οίδημα της ωχράς η διάγνωση τίθεται με τη βυθοσκόπηση, την αγγειογραφία με φλουοροσείνη και κυρίως με την οπτική τομογραφία συνοχής (OCT). Η θεραπεία σήμερα έγκειται στη μηνιαία ενδουαλοειδική έγχυση αντιαγγειογεννετικών ουσιών και στην ανά τετράμηνο θεραπεία με laser φωτοπηξία των διαρρεόντων αγγείων αν αυτό χρειάζεται. Είναι μια κατάσταση που χρήζει υπομονής από την πλευρά του ασθενούς καθώς η θεραπεία δεν είναι άπαξ αλλά η σωστή θεραπεία ανά μήνα εξασφαλίζει , αν όχι τη βελτίωση, τη σταθεροποίηση της οπτικής οξύτητας.