Όνομα:

E-mail:

Τηλέφωνο:

Ημέρες προτίμησης:

Σχολίο / Ερώτηση:

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας υγρού τύπου


Η ηλικιακή εκφύλιση υγρού τύπου χαρακτηρίζεται από νεοαγγείωση στο χοριοειδή χιτώνα και η αιμορραγία μπορεί να φτάνει στον αμφιβληστροειδή. Τα συμπτώματα του ασθενούς περιλαμβάνουν απότομη μείωση της όρασης και μεγάλη μεταμορφωψία.  Η εξέλιξη της νόσου είναι γρήγορη και ποσοστό του αίματος μπορεί να μετατραπεί σε ουλώδη ιστό μειώνοντας μόνιμα την όραση. Τα αίτια της νόσου δεν είναι ξεκάθαρα. Υπάρχει η θεωρία της χρόνια φλεγμονής και της διαταραχής της πολικότητας του μελαχρόου επιθηλίου. Η νόσος είναι συχνότερη σε ηλικιωμένους ασθενείς. Μπορεί να επισυμβεί και σε μύωπες ή και σε ασθενείς με φλεγμονές οπισθίου ημιμορίου. Οι ασθενείς που αντιλαμβάνονται απότομη μείωση της όρασης ή ξαφνικά έντονη παραμορφωψία θα πρέπει να απευθύνονται αμέσως σε οφθαλμίατρο για βυθοσκόπηση. Μπορεί να χρειαστεί η διενέργεια οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) και αγγειογραφία με φλουοροσείνη για να επιβεβαιωθεί η νόσος. Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα και συνίσταται στη μηνιαία χορήγηση ενδουαλοειδικών εγχύσεων με αντιοαγγειογεννετικούς παράγοντες. Μπορεί να χρειαστεί σειρά ενέσεων, συνήθως 3 τους πρώτους τρεις μήνες. Ο επανέλεγχος της νόσου γίνεται με βάση την οπτική τομογραφία συνοχής (OCT).