Όνομα:

E-mail:

Τηλέφωνο:

Ημέρες προτίμησης:

Σχολίο / Ερώτηση:

Το Ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα τελευταίας λέξεις μηχανήματα Οφθαλμικής Διάγνωσης και παρέμβασης και παρέχεται πλήρης έλεγχος και θεραπεία όλων των παθήσεων του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του.

 Υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ελέγχου των παθήσεων της ωχράς και των αγγειακών διαταραχών του αμφιβληστροειδούς με Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT)τελευταίας τεχνολογίας.

Το Ιατρείο διαθέτει της τελευταίας τεχνολογίας απεικονιστικές μεθόδους της λειτουργίας του οπτικού νεύρου (έλεγχος γλαυκώματος, πάχος νευρικών ινών κ.α.).

Επίσης, γίνεται μελέτη όλων των παθήσεων προσθίου ημιμορίου (πάχος κερατοειδούς, ενδοφακός, διαθλαστικές ανωμαλίες και laser).

Το Ιατρείο είναι εξοπλισμένο με θερμικό laser τελευταίας τεχνολογίας για την άμεση εφαρμογή και θεραπεία πολλών παθήσεων (ρωγμές αμφιβληστροειδούς, διαβητικό οίδημα ωχράς, νεοαγγειώσεις κτλ).